Historia

Opolskie Towarzystwo Fotograficzne jest najstarszym amatorskim stowarzyszeniem skupiającym od 1946 roku miłośników fotografii w Opolu.
Początkowo miało nazwę Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Opolu. W 1981 roku Prezydium Rady Wojewódzkiej w Opolu nadało Opolskiemu Towarzystwu Fotograficznemu odznakę ?Zasłużonemu Opolszczyźnie?. W 2012 roku, wieloletni a obecnie Honorowy Prezes OTF Andrzej Haczkiewicz, otrzymał List Gratulacyjny oraz Nagrodę Animatora i Twórcy Kultury Województwa Opolskiego.

Opolskie Towarzystwo Fotograficzne od lat organizuje plenery, prowadzi działalność dydaktyczną oraz artystyczną w zakresie fotografii. Owocem tej pracy są wystawy indywidualne, poplenerowe oraz odbywająca się co rok ekspozycja zbiorowa, która podsumowuje całoroczne dokonania członków.

Obcowanie z fotografią może przybierać różnorakie formy: zabawy,hobby, pasji, kształtowania ścieżki artystycznej czy nawet zawodowej.

Ważny jest dla nas dialog między ludźmi, którzy posługują się tym medium. Głównym założeniem tego dialogu jest partnerstwo, dlatego zebrania Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego to często spotkania bliskich znajomych, którzy w różnych momentach życia postanowili posługiwać się językiem fotografii. Niezwykle istotny jest praktyczny wymiar tych rozmów, dlatego OTF organizuje wiele wystaw, nawet kilka razy w miesiącu. Odbywają się one w Opolu: w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filharmonii Opolskiej, Studenckim Centrum Kultury, Galerii A- Kwadrat, herbaciarni Jasminum, w galerii Fotografika oraz poza granicami naszego miasta: Linhartowsky Zamiek w Albrechticach (Czechy).