Członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Marcin Szewczak
Prezes Zarządu Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Joanna Różycka
Wiceprezes Zarządu Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Anna Czarnecka
Sekretarz Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Katarzyna Mogilnicka
Dyrektor Wystawy.
Dariusz Nowicki
Z-ca Dyrektora Wystawy.
Krystyna Gerc
Moderator Funpage Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Tomasz Ksiądzyk
Administrator Strony Internetowej (www) Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Mirosław Mokrzycki
Jolanta Smerkowska – Mokrzycka
Marek Wieliczko
Katarzyna Kasperek
Grzegorz Szewców
Marzena Tomaszewicz

Krzysztof Jordan

Małgorzata Piechatzek
Jarek Witkowski
Halina Makuch
Krzysztof Gorek
Joanna Maria Kowalska