Członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Katarzyna Mogilnicka
Prezes Zarządu.
Małgorzata Piechatzek
Wiceprezes Zarządu.
Katarzyna Kasperek
Sekretarz.
Dariusz Nowicki
Joanna Różycka
Krzysztof Lewandowski
Tomasz Ksiądzyk

Mirosław Mokrzycki
Jolanta Smerkowska – Mokrzycka
Marek Wieliczko
Anna Czarnecka
Grzegorz Szewców
Marzena Tomaszewicz

 

 

Krystyna Gerc
Adam Dziuba